1209. Golfcourse Duurswold (voorheen 't Hogeland) Steendam

Geveke Ontwikkeling BV heeft het voornemen een golfcourse te ontwikkelen in de gemeente Slochteren, ten zuiden van het Schildmeer. Het voornemen betreft de ontwikkeling in twee fasen van een 18-holes wedstrijdbaan, een golfoefengebied met (verlichte) driving range, een 6-holes golfoefenbaan en centrale voorzieningen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-11-2001 Datum kennisgeving
14-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
16-01-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-10-2007 Kennisgeving MER
03-10-2007 Ter inzage legging MER
19-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Milieueffectrapport
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het voornemen kent de ontwikkeling van een robuuste ecologische verbindingszone in of nabij het plangebied.

In haar richtlijnadvies heeft de Commissie aanbevolen in het MER aandacht te besteden aan de mogelijkheden tot het realiseren van deze ecologische verbindingszone en de positieve milieueffecten van de aanleg van de golfbaan.

De Commissie constateert in haar toetsingsadvies dat de alternatieven  zijn ontwikkeld vanuit de natuur- en milieurandvoorwaarden en golftechnische uitgangspunten. De alternatieven zijn op hoofdlijnen beoordeeld. Hierna heeft men de uitwerking beperkt tot een 2-tal golfbaanontwerpen. Een sturend onderdeel in de alternatievenontwikkeling is de inpassing van de ecologische verbindingszone geweest.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
prof. dr. ir. Frans Maas
dr. Nico de Vries

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golfclub 't Hogeland Delfzijl; Koop Vastgoed BV

Bevoegd gezag
Gemeente Slochteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018