1212. Golfpark Weleveld te Borne

aanleg van een korte 18-holes golfbaan met een ruimtebeslag van 30 ha  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-11-2001 Datum kennisgeving
13-11-2001 Ter inzage legging van de informatie
16-01-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-11-2005 Kennisgeving MER
25-11-2005 Ter inzage legging MER
19-01-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het initiatief betrof oorspronkelijk een 27-holes golfbaan op het grondgebied van de gemeenten Tubbergen en Borne met een ruimtebeslag van 88 ha. De gemeente Borne heeft in 2003 de procedure aangehouden, omdat niet alle gronden in bezit waren van de initiatiefnemers. Vervolgens is een nieuw plan gemaakt voor een korte 18-holesbaan. Dit plan sloot wel aan bij de grondeigendomsverhoudingen. Ten behoeve van dit plan is het oorspronkelijke MER aangevuld. De Commissie heeft het MER en de aanvulling getoetst. Zij heeft een positief toetsingsadvies uitgebracht met daarin enkele aanbevelingen voor milieuvriendelijke oplossingen in het uiteindelijke plan.

Uiteindelijk is geen 18-holes maar een 9-holes baan aangelegd. Deze werd in 2013 in gebruik genomen.

http://www.golfparkweleveld.nl/nieuws/nieuws.htm

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vink Investment group

Bevoegd gezag
Borne
Tubbergen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018