1223. Herontwikkeling recreatieterrein Naarderbos

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-12-2001 Datum kennisgeving
20-12-2001 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
30-09-2002 Kennisgeving MER
30-09-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing
Toetsing a
14-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
drs. Nico de Rooij
ir. Kuindert van der Spek
ing. Vrielink

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Grontmij
NV Afvalzorg

Bevoegd gezag
Naarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018