1238. Uitbreiding golfbaan De Dommel te Sint-Michielsgestel

Uitbreiding van bestaande golfbaan van 12 holes naar 18 holes

Procedure en adviezen

Beoordelingsnotitie
28-02-2002 Adviesaanvraag
26-04-2002 Advies uitgebracht
Beoordelingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeert op inhoudelijke gronden dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die noodzaken tot het volgen van een m.e.r. procedure. Zij wijst er daarbij wel op dat onduidelijk is of het voornemen spoort met de voorwaarden die het Streekplan met het oog op bescherming van het leefgebied van dassen stelt aan uitbreiding van golfbanen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
ir. Ton van der Maarel
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BV Het schone Dommeldal

Bevoegd gezag
St. Michielsgestel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 30 jan 2008