1249. Woningbouw IJburg (Amsterdam), tweede fase

De gemeente wil 9500 woningen met bijbehorende voorzieningen laten bouwen.     

Procedure en adviezen

Toetsing
18-04-2002 Kennisgeving MER
18-04-2002 Ter inzage legging MER
21-06-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Ten behoeve van de besluitvorming over IJburg 2e fase is in het verleden al m.e.r. uitgevoerd bij besluiten over een streekplan en een structuurplan1 en bij de besluitvorming over een concessieverlening2. Bij een beroepsprocedure tegen het inmiddels onherroepelijk geworden Streekplan en het Structuurplan bleek dat genoemde besluiten voor de woningbouw niet werden beschouwd als zogenoemde “concrete beleidsbeslissingen”. Om die reden is bij de vaststelling van het bestemmingsplan IJburg 2e fase een ‘reparatieprocedure’ uitgevoerd op basis van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer. Daarbij heeft de gemeente het oude MER met aanvullende informatie ter visie gelegd en de Commissie om een toetsingsadvies gevraagd. In het nu voorliggende toetsingsadvies heeft de Commissie een bevestigend antwoord gegeven op de volgende vragen:  

 

  • Is de voorliggende milieu-informatie qua inhoud en detailniveau (ook) geschikt voor de onderbouwing van de besluitvorming over het voorliggende bestemmingsplan?
  • Is de voorliggende milieu-informatie nog voldoende actueel op het gebied van alternatieven, milieugevolgen en in relatie tot nieuwe externe ontwikkelingen?
  • Is invulling gegeven aan de aanbevelingen die de Commissie destijds in haar toetsingadvies formuleerde?

De conclusie was dat de essentiële informatie beschikbaar was voor de besluitvorming over het bestemmingsplan.

1 Zie voor Documenten project 629. 

2 Zie voor Documenten project 1026.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Eco Bijker
ir. Henk Buijtenhek
Rik Herngreen
drs. Jan Hoogendoorn
dr. Heiko Nieboer
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 08 nov 2018