1255. Satelliet-productieplatform L4-G voor productie van gas in blok L4

Het plaatsen en in bedrijf nemen van het (onbemande) satellietplatform L4G voor winning van gas. Het productiewater wordt op L4G afgescheiden en na behandeling geloosd. Op K6TC wordt het gas verder behandeld en van daaruit wordt het gas met het condensaat per pijpleiding afgevoerd naar land.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-05-2002 Datum kennisgeving
15-05-2002 Ter inzage legging van de informatie
24-06-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-11-2002 Kennisgeving MER
05-11-2002 Ter inzage legging MER
18-12-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Het MER bevat de essentiƫle informatie voor het besluit. De samenvatting van het MER is goed leesbaar. Aanbevelingen doet de Commissie ten aanzien van het inzetten van een vogelwachter, het meest milieuvriendelijk alternatief, beschrijving invloed op Vogel-, Habitat- en OSPARgebieden, evaluatie en monitoring.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TotalFinalElfE&P

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018