1278. Bedrijventerrein Hogekant en plangebied Poort, Almere

realiseren van woningbouw, bedrijventerreinen, een multifunctioneel sport- en leisurecentrum en een jachthaven     

Procedure en adviezen

Toetsing
18-11-2002 Kennisgeving MER
18-11-2002 Ter inzage legging MER
24-01-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Dit project betreft een herhaling van een reeds eerder uitgevoerde m.e.r.-procedure (project 922) en is door middel van een zogenaamde 7.16 Wm-procedure afgehandeld. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Kuijpers
ir. Joep Lax
prof. dr. ir. Frans Maas
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 22 dec 2020