128. Ruilverkaveling (HELP) Melderslo

Destijds artikel 41o van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne; inmiddels Wet milieubeheer artikel 7.15.  

Procedure en adviezen

Toetsing
03-12-1987 Toetsingsadvies uitgebracht
Toestingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De ervaring met dit project vormde mede de basis voor een advies aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ten aanzien van de m.e.r.-plicht bij landinrichtingsprojecten (zie project 278).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. J.S. van Broekhuizen
dhr. ir. H.J. Colenbrander
dhr. prof.dr.ir. H.N. van Lier
dhr. dr. P.F.M. Opdam
dhr. dr. J.Th. de Smidt
dhr. ir. J.H.A.M. Steenvoorden
dhr. dr. A.A. de Veer

Voorzitter: dhr. dr. H. Cohen
Werkgroepsecretaris: mw. drs. M. Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landinrichtingsdienst

Bevoegd gezag
Landinrichtingsdienst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 17 dec 2018