129. Eenheidsoefenterrein (EOT) De Haar

De initiatiefnemer wil op basis van het Structuurschema Militaire Terreinen een eenheidsoefenterrein (EOT) van ongeveer 250 ha inrichten, gebruiken en beheren in het gebied De Haar/Laaghalerveen op het grondgebied van de gemeenten Assen en Beilen. Het EOT zal ook worden gebruikt als overig oefenterrein.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-01-1987 Datum kennisgeving
19-01-1987 Ter inzage legging van de informatie
18-03-1987 Advies uitgebracht
Richtlijnen a
14-01-1991 Datum kennisgeving
14-01-1991 Ter inzage legging van de informatie
11-04-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Na vaststelling van de (eerste set) richtlijnen is een discussie ontstaan over de aanleg van een dubbel EOT in het gebied, waarmee de aanleg van een EOT in Anloo overbodig zou worden. Op 27 juni 1990 hebben Provinciale Staten van Drenthe het Streekplan Drenthe vastgesteld, waarin op de plankaart gedetailleerd een dubbel EOT is aangegeven. Daarna is een nieuwe procedure gestart (zie verder project 538)

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
prof. ir. Bijkerk
prof. Ab Grootjans
kol. bd. Hagen
prof. ir. Tideman

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C07.0 tot 1-4-2011: Aanleg militair oefenterrein >= 100ha

Bijgewerkt op: 01 nov 2018