1315. Watergekoelde roosteroven Sita ReEnergy Rotterdam

Activiteit: Het initiatief heeft betrekking op de thermische verwerking van niet-gevaarlijk afval met een capaciteit van meer dan 100 ton per dag.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-11-2002 Datum kennisgeving
25-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
24-01-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Bijzonderheden: In het richtlijnenadvies wordt met name aandacht gevraagd voor de opzet van de activiteit (drie verbrandingslijnen), de brandstofmix, koelingmogelijkheden, eisen van het LAP, de samenvatting. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan Willem Assink
ing. Cor Coenrady

Voorzitter: dr. Ad Lansink
Werkgroepsecretaris: drs. Verbeek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sita Nederland Holding B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007