1316. Woningbouw Stadshagen-II te Zwolle

Zwolle wil in aansluiting op de wijk Stadshagen een nieuwe wijk, Stadshagen-II, ontwikkelen met 4000 woningen en daarmee samenhangende voorzieningen, kleinschalige bedrijvigheid, recreatie en groen.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-11-2002 Datum kennisgeving
13-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
29-01-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
09-06-2004 Kennisgeving MER
09-06-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
05-10-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In eerste instantie was sprake van de bouw van deze 4000 woningen in drie deelgebieden, Stadsbroek, Breezicht en De Wig; tijdens de behandeling van het structuurplan heeft de gemeenteraad op 4 november 2002 besloten om in verband met de aanwezige natuurwaarden het deelgebied Stadsbroek te vrijwaren van bebouwing. 

 

De Commissie heeft geconstateerd dat de conclusie dat er geen significante effecten op zullen treden op de kolgans en de kleine zwaan, in het MER onvoldoende onderbouwd wordt. Zij achtte dit een essentiële tekortkoming en heeft geadviseerd deze conclusie in een aanvulling op het MER nader te onderbouwen. Ook heeft zij op een aantal punten om een toelichting gevraagd. Met de aanvulling op het MER is er naar de mening van de Commissie voldoende informatie beschikbaar gekomen om het milieu een volwaardige plaats bij de besluitvorming te kunnen geven.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Paul Peeters
ir. Eric Zinger

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zwolle

Bevoegd gezag
Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018