1317. Golfbaan Waalresche Heide te Waalre

Aanleg van een 18 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-11-2002 Datum kennisgeving
20-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-08-2004 Kennisgeving MER
05-08-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing a
05-08-2004 Kennisgeving MER
05-08-2004 Ter inzage legging MER
23-12-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie een aantal tekortkomingen in het MER geconstateerd. Op basis hiervan is overeengekomen dat zij haar toetsingsadvies zou opschorten tot er aanvullende informatie op het MER geleverd is. De aanvulling op het MER is op 16 november 2004 door de Commissie ontvangen. Zij heeft geconcludeerd dat het MER inclusief de aanvulling de essentiële informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Tenslotte heeft de Commissie een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere planuitwerking met betrekking tot de daadwerkelijke realisatie van de natuurdoelen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
drs. Wim van Hooff
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Smits

Bevoegd gezag
Waalre

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018