132. Rijksweg 16 bij Rotterdam

Het Ministerie wilde onderzoeken wat de wenselijkheid is van een nieuw stuk tracé van de A16 tussen het Terbregseplein en Overschie in Rotterdam ter ontlasting van de ruit rondom Rotterdam (A20).     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-11-1986 Datum kennisgeving
25-11-1986 Ter inzage legging van de informatie
15-01-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 247. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. de Kiewit
drs. Sybrand Tjallingii
dipl.ing. Vollmer

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg

Bijgewerkt op: 01 nov 2018