1328. Varkenshouderij Braks te Odiliapeel, gemeente Uden

Oprichting van een vleesvarkenshouderij.

Procedure en adviezen

Beoordelingsnotitie
21-01-2003 Adviesaanvraag
24-02-2003 Advies uitgebracht
Advies m.e.r.beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

Geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Hendrik Harssema
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
R. Braks

Bevoegd gezag
Uden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018