1340. Windpark Hagenwind te Aalten

V.o.F. Hagenwind wil op het grondgebied van Aalten een windpark bouwen met een vermogen van ca. 15 MW. Als zoekgebied voor de plaatsing is een gebied ten noorden van het natuurreservaat het Aaltense Goor aangeduid: de percelen tussen de Zilverbekendijk, de Boterdijk, de Goorstegendijk en de gemeentegrens. Gedacht wordt aan acht of tien turbines (met een vermogen van 1,5 tot 2 MW). Dit initiatief is m.e.r.-beoordelingsplichtig. Hoewel er een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding is, is daarin dit initiatief niet opgenomen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-03-2003 Datum kennisgeving
12-03-2003 Ter inzage legging van de informatie
19-05-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-03-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-03-2004 Kennisgeving MER
31-03-2004 Ter inzage legging MER
07-06-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het betreft een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, waarvoor de gemeente en de V.o.F. overeengekomen zijn dat een m.e.r.-procedrue wordt doorlopen.

 

De Commissie beveelt in haar richtlijnenadvies aan om meer ruimte te nemen om alternatieven te formuleren dan op grond van de startnotitie mogelijk lijkt en om effecten op landschap, vleermuizen en vogels, en geluidseffecten centraal te stellen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Arie van Beek
ing. Caspar Slijpen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
V.o.F. Hagenwind

Bevoegd gezag
Aalten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 22 nov 2018