1344. Glastuinbouw Noordwest-Fryslân

het ontwikkelen van 450 ha (bruto) glastuinbouw in het noordwestelijke deel van de provincie Fryslân  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-04-2003 Datum kennisgeving
14-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
13-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie aandacht voor:

  • de landschappelijke inpassing en aantasting van cultuurhistorische waarden;
  • de manier waarop in de waterbehoefte van de te vestigen glastuinbouw zal worden voorzien;
  • inzichtelijkheid van het selectieproces; de Commissie geeft in het advies een opzet voor nadere uitwerking van het ontwikkelingsproces voor varianten en alternatieven;
  • faseringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van glastuinbouw. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. R.H.J. Mooren
mw. ir. B. Olthof
dhr. drs. ing. L. Oprel
dhr. drs. N.M. de Rooij

Voorzitter: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. H.G. de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018