1344. Glastuinbouw Noordwest-Fryslân

het ontwikkelen van 450 ha (bruto) glastuinbouw in het noordwestelijke deel van de provincie Fryslân  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-04-2003 Datum kennisgeving
14-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
13-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vraagt de Commissie aandacht voor:

  • de landschappelijke inpassing en aantasting van cultuurhistorische waarden;
  • de manier waarop in de waterbehoefte van de te vestigen glastuinbouw zal worden voorzien;
  • inzichtelijkheid van het selectieproces; de Commissie geeft in het advies een opzet voor nadere uitwerking van het ontwikkelingsproces voor varianten en alternatieven;
  • faseringsmogelijkheden voor de ontwikkeling van glastuinbouw. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rob Mooren
ir. Berdie Olthof
drs. ing. Leo Oprel
drs. Nico de Rooij

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018