1397. Herinrichting Eendragtspolder te Zevenhuizen

Aanleg van een grootschalig multifunctioneel recreatieterrein.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-12-2003 Datum kennisgeving
01-12-2003 Ter inzage legging van de informatie
10-02-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
25-05-2005 Kennisgeving MER
25-05-2005 Ter inzage legging MER
11-07-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming voor het bestemmingsplan. Voor de kwaliteit van de besluitvorming en voor de verdere planuitwerking doet de Commissie enkele aanbevelingen die zij van groot belang acht om de doelstellingen van het plan te kunnen realiseren. 

 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
drs. Allard van Leerdam
drs. Hans Ronald Jan van Maanen
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zevenhuizen

Bevoegd gezag
Zevenhuizen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021