1403. Aardgaswinning D12-A Noordzee

Het plaatsen en in bedrijf nemen van een onbemand productieplatform, het satellietplatform D12-A, voor de winning van 3 miljoen Nm3 aardgas per dag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-01-2004 Datum kennisgeving
21-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
19-03-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-04-2004 Kennisgeving MER
06-04-2004 Ter inzage legging MER
11-05-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. W.G. Been
dhr. dr. N.M.J.A. Dankers
dhr. prof.ir. J.J. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mw. dr. N.W.M. van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 08 apr 2008