1405. Dijkverbetering IJsselmuiden-Genemuiden (Kamperzeedijk)

dijkverbeteringsproject voor een dijktracé met een lengte van 9 km, waarbij sprake is van een beperkt aantal ingrepen op enkele plekken     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-01-2004 Datum kennisgeving
20-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
23-03-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-11-2004 Kennisgeving MER
23-11-2004 Ter inzage legging MER
20-01-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

er is gewerkt met de Startnotitie/MER-methode, oftewel de in de Startnotitie geleverde informatie is getoetst als ware het een MER. Alleen voor het onderdeel natuur, flora & fauna was aanvullende informatie doorzakelijk en die informatie is in het uiteindelijke MER ook in voldoende mate geleverd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
drs. Jacques Leemans
ir. Dico van Ooijen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018