1407. Biomassa-elektriciteitscentrale Twence B.V. in Boeldershoek (Hengelo)

Thermische verwerking van biomassa in een nieuw te bouwen verbrandingsinstallatie.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-01-2004 Datum kennisgeving
30-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
Richtlijnen
01-04-2004 Datum kennisgeving
01-04-2004 Ter inzage legging van de informatie
13-05-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-09-2004 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-11-2004 Kennisgeving MER
02-11-2004 Ter inzage legging MER
31-01-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat voldoende informatie in het MER en de nadere schriftelijke toelichting aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie adviseert ten behoeve van de verdere besluitvorming nog helderheid te verschaffen over de aard en samenstelling van de te verwerken overige biomassastromen en de samenstelling ervan te relateren aan de emissies. Tevens wordt geadviseerd na te gaan of de voorgestelde rookgasreiniging in voldoende mate tegemoet komt aan het geen in de IPPC richtlijn inzake BAT wordt voorgeschreven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Geert Cuperus
ing. Albert Dragt

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Twence B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Waterschap Regge en Dinkel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018