143. Berging van afvalstoffen uit chlorideproces van TDF Tiofine b.v.

Verwerking Bedrijfsafvalstoffen Maasvlakte.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-08-1987 Datum kennisgeving
21-08-1987 Ter inzage legging van de informatie
22-10-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 111. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Lou Clarenburg
Compaan
dr. ir. Coumans
ir. Wil van Duijvenbooden
prof. ir. Tels

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TDF Tiofine b.v.

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen

Bijgewerkt op: 17 dec 2018