1443. Stoken van biomassa in de centrale Harculo

het toepassen van vloeibare biomassa (gebruikt frituurvet, palmolie e.d.) als brandstof in de centrale Harculo in Zwolle, naast de fossiele brandstoffen aardgas en/of olie   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-06-2004 Datum kennisgeving
24-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
31-08-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
18-02-2005 Kennisgeving MER
18-02-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-02-2005 Kennisgeving MER
18-02-2005 Ter inzage legging MER
12-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

dit betreft een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit, waarbij vanwege het feit dat de centrale gelegen is nabij een Zwolse woonwijk er voor gekozen is om een m.e.r.-procedure te doorlopen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Cor Coenrady
ir. Huub Stassen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Electrabel Nederland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.1 tot 1-4-2011: Energiecentrale (geen kerncentrale) oprichten, wijzigen of uitbreiden >= 200megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018