1459. N346 Lochem

De aanleg of verbetering van een provinciale verbindingsweg tussen de N332 en N346 ten westen en de N346 en N825 ten oosten van Lochem.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-09-2004 Datum kennisgeving
06-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
17-11-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het MER kan volstaan worden met de alternatieven 1 en 2 uit de startnotitie, naast de referentie en het meest milieuvriendelijke alternatief. Als onderdeel van alternatief 1, of als variant daarop wijst de Commissie op het volgende. Onderzocht dient te worden op welke wijze de problematiek (deels) opgelost zou kunnen worden door toepassing van beperkte aanpassingen aan de infrastructuur. De toepassing van verkeerswerende maatregelen (nulplus) dienen daarbij te worden betrokken. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het ongeschikt maken van de Zutphenseweg voor doorgaand verkeer en het aanpassen van de Lochemse brug over het Twentekanaal. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ir. Berdie Olthof
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018