1460. Het vernieuwde Land van Ooit

Herstructurering en uitbreiding van themapark het Land van Ooit.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-2004 Datum kennisgeving
02-09-2004 Ter inzage legging van de informatie
02-11-2004 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-03-2005 Kennisgeving MER
02-03-2005 Ter inzage legging MER
28-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

richtlijnen

Het Land van Ooit wil een aantal attracties verplaatsen en nieuwe attracties realiseren. Ook is een uitbreiding voorzien op drie percelen ten noordoosten, ten noordwesten en ten zuiden van het huidige Land van Ooit. Het bezoekersaantal zal toenemen tot ca. 400.000 per jaar. Omdat niet uitgesloten kan worden dat in goede jaren meer dan 500.000 bezoekers het land zullen bezoeken wordt m.e.r. doorlopen. De Commissie ziet verkeersgerelateerde effecten en effecten op natuur en landschap als belangrijkste milieueffecten. Ook vraagt zij een goede motivering van de keuzes die gemaakt zijn in het voorkeursalternatief.

toetsing

Het Land van Ooit wil een aantal attracties verplaatsen en nieuwe attracties realiseren. Ook is een uitbreiding voorzien op drie percelen ten noordoosten, ten noordwesten en ten zuiden van het huidige Land van Ooit.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie aanwezig is in het MER. Vanwege de winter hebben nog geen inventarisaties plaatsgevonden voor de ontheffingsaanvraag voor de Flora- en Faunawet. De Commissie doet de aanbeveling deze informatie te gebruiken om tot een zo milieuvriendelijk mogelijke inrichting van het Land van Ooit te komen, bijvoorbeeld gericht op vleermuizen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Ben Peters
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Het Land van Ooit b.v.

Bevoegd gezag
Heusden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 13 feb 2008