1475. Oprichting vleeskuikenhouderij van Heugten-Vrenken te Grathem

Oprichten van een pluimveehouderij voor 200.000 dieren op een nieuwe locatie aan de Hunselersdijk te Grathem, gemeente Heythuysen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-10-2004 Datum kennisgeving
14-10-2004 Ter inzage legging van de informatie
06-12-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
13-05-2005 Kennisgeving MER
13-05-2005 Ter inzage legging MER
29-06-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen: 

De nieuw te realiseren pluimveehouderij voor vleeskuikens ligt een bij de reconstructie aangewezen “landbouwontwikkelingsgebied”. In de omgeving liggen de (zeer)verzuringgevoelige gebieden Kasteel Ten Hove, de Haelense Beek en de Beegderheide. Tevens ligt de locatie in een grondwaterbeschermingsgebied. De Commissie vraagt duidelijk te maken wat de toekomstige ammoniak emissie en de geurhinder van het bedrijf zal zijn en de gevolgen van de ammoniak emissie op nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden aan te geven.

 

Toetsing:

De nieuw te realiseren pluimveehouderij voor vleeskuikens ligt een bij de reconstructie aangewezen “landbouwontwikkelingsgebied”. In de omgeving liggen de (zeer)verzuringgevoelige gebieden Kasteel Ten Hove, de Haelense Beek en de Beegderheide. Tevens ligt de locatie in een grondwaterbeschermingsgebied. De Commissie heeft in het richtlijnenadvies met name gevraagd om de effecten van ammoniak en geur aan te geven. De Commissie is van oordeel dat deze essentiële informatie in het MER aanwezig is.

Daarbij zou volgens de Commissie uit het bestaande beleid en een recente uitsprak van de Raad van State, kunnen worden opgemaakt dat – naast de conclusie dat de toename (zeer) beperkt is – evengoed de conclusie zou kunnen worden getrokken dat ook door een beperkte toename het in de toekomst bereiken van de gewenste milieukwaliteit van de (zeer) verzuringsgevoelige gebieden minder mogelijk is.

Daarom wordt geadviseerd om bij het besluit over de milieuvergunning aan te geven hoe dit voornemen het in de toekomst bereiken van de gewenste milieukwaliteit van de (zeer) verzuringsgevoelige gebieden afzonderlijk al dan niet onmogelijk maakt.

Tevens wordt geadviseerd om bij het besluit over de milieuvergunning aan te geven:

  • op welke diepte het grondwater zich bevindt en hoe diep de warmtewisselaar in de grond wordt gebracht;
  • op welke wijze en op welke termijn een evaluatieonderzoek verricht zal worden.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Rick van Emous
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts Van Heugten-Vrenken

Bevoegd gezag
Heythuysen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018