1493. Gasleiding Grijpskerk-Wieringermeer

aanleg van een aardgastransportleiding van ongeveer 110 km tussen Grijpskerk en Wieringermeer.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-01-2005 Datum kennisgeving
19-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
21-03-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
26-10-2005 Kennisgeving MER
26-10-2005 Ter inzage legging MER
Toetsing a
28-10-2005 Kennisgeving MER
28-10-2005 Ter inzage legging MER
16-12-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In dit richtlijnenadvies heeft de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER benoemd: de gevolgen van het voornemen en de alternatieven voor natuur en veiligheid, en een zelfstandig leesbare samenvatting. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Maarten Jan Brolsma
ir. Harm Schoten
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NV Gasunie

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C08.0 tot 1-4-2011: Buisleiding voor gas, olie of chemicali├źn (>=800mm >=40 km)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018