1496. Varkenshouderij te Groot-Ammers

  Gebroeders Straathof Groot-Ammers B.V. zijn voornemens om een bestaand fokzeugenbedrijf uit te breiden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Liesveld is bij de m.e.r.-procedure bevoegd gezag. Voorafgaand is ten behoeve van de vergunningverlening een milieueffect-rapport opgesteld door de initiatiefnemer.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-01-2005 Datum kennisgeving
20-01-2005 Ter inzage legging van de informatie
18-03-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-12-2005 Kennisgeving MER
22-12-2005 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Enerzijds gaat om een extra groot fokzeugenbedrijf, waar bovendien met brijvoer gewerkt gaat worden, anderzijds gaat om een overbelaste situatie met in de nabijheid van het bedrijf een aantal woningen en bedrijfsmatige activiteiten.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Carla Anzion
ing. Hay Hendriks
dr. ir. Nico Ogink

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebr. Straathof Groot-Ammers B.V.

Bevoegd gezag
Liesveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 23 nov 2018