1528. Spitsstrook A2 's-Hertogenbosch-Eindhoven, knooppunt Vught-Ekkersweijer

De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft het voornemen spitsstroken aan te leggen op de A2 tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-03-2005 Datum kennisgeving
10-03-2005 Ter inzage legging van de informatie
22-04-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Hoofdpunten voor dit MER zijn naar de mening van de Commissie de geluid- en luchteffecten en de gebiedsbescherming. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018