1565. Uitbreiding start- en landingsbaan vliegveld Stadtlohn-Vreden

In Duitsland, vlak over de grens bij Winterswijk ligt vliegveld Stadtlohn-Vreden. De initiatiefnemer wil de landingsbaan verlengen en verbreden en de zweefvliegbaan 25 meter naar het zuiden verleggen. De baanverlenging en verbreding hebben tot doel de JAR OPS 1 regeling te implementeren, waardoor dezelfde vliegtuigtypes gebruik kunnen maken van het vliegveld als dat mogelijk was voordat de regeling geïmplementeerd moest zijn.     Provincie Gelderland en gemeente Winterswijk hoeven formeel geen toestemming te geven voor de aanpassingen aan het vliegveld Stadtlohn-Vreden. Daarom beperkt het advies zich tot het beoordelen van de Umweltverträglichkeitsstudie voor zover de studie milieueffecten op Nederlands grondgebied beschrijft. Ook worden in het advies geen uitspraken gedaan over aspecten die betrekking hebben op handhaving van regels over het gebruik van het luchtruim.   De Umweltverträglichkeitsstudie geeft een goed beeld van de te verwachten milieueffecten, met uitzondering van mogelijke slaapverstoring door nachtvluchten. De Commissie raadt aan om onderzoek uit te laten voeren naar eventuele slaapverstoringseffecten. De milieueffecten worden met name veroorzaakt door de autonome groei van het aantal vliegbewegingen.      

Procedure en adviezen

Toetsing
25-05-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Provincie Gelderland en gemeente Winterswijk zullen het advies van de Commissie betrekken bij het formuleren van hun inspraakreactie.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Boone
drs. Adrie de Jong

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Flugplatz Wenningfeld GmbH

Bevoegd gezag
Bezirksregierung M├╝nster
winterswijk
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Germany


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.1 Advies vanwege grensoverschrijdende gevolgen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018