1582. Biox Tank Terminal Vlissingen Oost

inrichting voor op- en overslag en bewerking van jaarlijks 2.000.000 ton plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Vrijwel alle producten zullen als biomassa (brandstof) afgezet worden, met name ten behoeve van bijstoken in elektriciteitscentrales. Daarnaast wordt als nevenactiviteit een 50 MW energiecentrale ontwikkeld, bestaande uit palmolie gestookte dieselmotorgeneratoren.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
27-04-2005 Adviesaanvraag
13-06-2005 Advies uitgebracht
Advies beoordeling

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van mening dat er voor dit voornemen geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Zij heeft geconcludeerd dat het opstellen van een MER voor dit project dan ook niet gerechtvaardigd is. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ir. Hans Huizer

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Biox Tank Terminal B.V.

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007