1621. Cultureel Kwartier Assen

herstructurering van het gebied Weiersstraat en omgeving in de vorm van vernieuwing en uitbreiding van culturele en maatschappelijke voorzieningen (o.m. theater, bioscoop en bibliotheek), extra woningbouw (70 tot 95 woningen) en een nieuwe parkeervoorziening voor circa 400 tot 600 plaatsen.     

Procedure en adviezen

Beoordeling
10-06-2005 Adviesaanvraag
25-08-2005 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Assen wil de Weiersstraat en omgeving, gelegen in de binnenstad, vernieuwen en duurzaam ontwikkelen en het Cultureel Kwartier neemt hier een belangrijke plaats in. Voor het gebied wordt een bestemmingsplan opgesteld. De herstructurering vindt plaats in de vorm van vernieuwing en uitbreiding van culturele en maatschappelijke voorzieningen (o.m. theater, bioscoop en bibliotheek), extra woningbouw (70 tot 95 woningen) en een nieuwe parkeervoorziening met circa 400 tot 600 plaatsen. 

 

De Commissie is van mening dat er voor het project geen sprake is van bijzondere omstandigheden die kunnen leiden tot belangrijke nadelige milieugevolgen. Het opstellen van een MER voor dit project zal dan ook geen toegevoegde waarde hebben.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ing. Ben Peters

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Marianne Monninkhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Assen

Bevoegd gezag
Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 250.000 bezoekers per jaar, >= 25ha, of 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018