1624. Bio-energiecentrale NV Huisvuilcentrale Noord-Holland

het bouwen en in bedrijf nemen van een bio-energiecentrale. In deze bio-energiecentrale zal duurzame elektrische energie opgewekt worden door verbranding van biobrandstoffen. Het gaat om een wervelbedverbrandingsinstallatie met een nominaal thermisch vermogen van 75 MW. De bio-energiecentrale wordt ontworpen voor het verwerken van nominaal 170.000 ton/jaar en maximaal 215.000 ton biomassa per jaar.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-07-2005 Datum kennisgeving
07-07-2005 Ter inzage legging van de informatie
09-09-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
05-01-2006 Kennisgeving MER
05-01-2006 Ter inzage legging MER
13-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie geconstateerd dat de essentiële milieu-informatie aanwezig is voor de besluitvorming. Zij heeft enkele aanbevelingen gedaan over de te verwerken biomassastromen, de acceptatieprocedure en de luchtemissies. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan van der Sluis

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NV Huisvuilcentrale NH

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007