1626. Uitbreiding recreatieve ontwikkeling Dorhout Mees, gemeente Dronten

Recreatiepark Dorhout Mees wil uitbreiden met de aanleg van verschillende recreatieve en toeristische voorzieningen, waaronder een uitbreiding van een bestaande golfbaan en de aanleg van een ijsbaan.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-07-2005 Datum kennisgeving
04-07-2005 Ter inzage legging van de informatie
21-09-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-10-2006 Kennisgeving MER
02-10-2006 Ter inzage legging MER
15-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Voor dit project was een MER nodig vanwege de omvang van het plangebied; niet vanwege de bezoekersaantallen.

Na uitbrengen van het advies van de Commissie over het MER is er veel discussie geweest over de vraag of een golfbaan past in de EHS. In een uitspraak van 14 oktober 2010 heeft de Raad van State aangegeven dat in dit geval de situatie voor de natuur netto beter is. De golfbaan maakte namelijk deel uit van een grondruilplan, waardoor ook de aanleg van een ecologische verbindingszone mogelijk werd. Bovendien hebben de ruigte en poelen op de golfbaan zelf een natuurwaarde. ten opzichte van het eerdere gebruik (agrarisch) gaat de natuur er dus niet op achteruit.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jaap Groenhuijse
drs. Jacques Leemans
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Schietsportcentrum Dorhout Mees Biddinghuizen

Bevoegd gezag
Dronten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018