1646. A1 Eemnes-Eembrugge

Capaciteitsvergroting van een hoofdweg     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-09-2005 Datum kennisgeving
20-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
28-11-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Hoofdpunten voor het MER zijn de mate waarin het voornemen de verkeersproblemen oplost, en de geluid- en luchteffecten.  

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat Utrecht

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018