1654. Varkenshouderij V.O.F. De Jong st Nicolaasga te Tjerkgaast

Oprichting varkenshouderij

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-2005 Datum kennisgeving
15-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
17-11-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-06-2006 Kennisgeving MER
14-06-2006 Ter inzage legging MER
12-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Nico Ogink
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebr. De Jong

Bevoegd gezag
Skarsterlân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018