1655. Pluimveehouderij mts. Vrenken-Lormans te Leveroy

wijziging en uitbreiding van de inrichting van vleeskuikenhouderdieren/scharrelkippen naar scharrelkippen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-09-2005 Datum kennisgeving
29-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
09-11-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-06-2006 Kennisgeving MER
08-06-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
08-06-2006 Kennisgeving MER
08-06-2006 Ter inzage legging MER
31-10-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

De eigenaar van Pluimveehouderijbedrijf Vrenken-Lormans te Heythuysen wil het huidige bedrijf, een legkippenbedrijf met vleeskuikenouderdieren en scharrelkippen, ombouwen naar een scharrelkippenbedrijf. Hierbij zullen twee stallen gebouwd worden voor de huisvesting van in totaal 117.000 scharrelkippen, met daarbij een opslag van mest na droging in een nadroogsysteem. Voor het initiatief is een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) vereist. Het Milieueffectrapport (MER) is opgesteld ter ondersteuning van de besluitvorming hierover. 

 

In het gepubliceerde MER constateerde de Commissie de volgende essentiële tekortkomingen:

 

  • de uitwerking van het Meest Milieuvriendelijke Alternatief (MMA)
  • de beschrijving en vergelijking van de alternatieven;
  • de luchtkwaliteit.
Daarnaast signaleerde de Commissie een aantal niet essentiële tekortkomingen c.q. onduidelijkheden op het gebied van:

 

 

  • de beschrijving van flora en fauna;
  • geluid;
  • de emissies naar de bodem.
Er is door de initiatiefnemer een aanvulling op het MER gemaakt. Met deze aanvulling op het MER heeft de Commissie een positief toetsingsadvies afgegeven (2006). De belangrijkste aanbeveling uit het toetsingsadvies is om bij de verdere besluitvorming de consequenties van het vervuilde grondwater te onderbouwen.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mts. Vrenken-Lormans

Bevoegd gezag
Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 26 mei 2021