168. Golfbaan Lochem

De golf- en countryclub heeft het voornemen om een 18-holes golfbaan aan te leggen op de landgoederen Hameland, Het Rad en enkele aangrenzende cultuurgronden in de gemeente Lochem. In totaal ca. 80 ha. Het gebied maakt deel uit van een grote landschappelijke eenheid (GLE).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-12-1987 Datum kennisgeving
30-12-1987 Ter inzage legging van de informatie
26-02-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-07-1988 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-09-1988 Kennisgeving MER
16-09-1988 Ter inzage legging MER
11-11-1988 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing a
20-02-1989 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingadvies stelde de Commissie, dat het presentatie van de gegevens in het MER goed was, maar dat het MER onvoldoende onderbouwing gaf aan de voorgenomen activiteit. De beschrijving van de voorgenomen activiteit was redelijk gedetailleerd. De compenserende maatregelen, vooral bosaanplant, werden te optimistisch beschreven. De beschrijving van de alternatieven, met name de inrichtingsalternatieven en het meest milieuvriendelijke alternatief zou echter nader moeten worden uitgewerkt. 

Het bevoegd gezag zegde toe voor zo’n uitwerking te zorgen. Op 6 februari heeft de Commissie een aanvulling op het MER ontvangen, met daarin de uitwerking van een meest milieuvriendelijk alternatief. In het aanvullend toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat het gepresenteerde alternatief duidelijk milieuvriendelijker was dan de voorgenomen activiteit, maar nog niet het meest milieuvriendelijke alternatief.

In het besluit over het bestemmingsplan is geen evaluatieprogramma vastgesteld, maar dit is later toegevoegd. Gedeputeerde Staten hebben het plan goedgekeurd. De aanlegvergunning is in maart 1992 afgegeven. De golfbaan is aangelegd. De evaluatie zal een jaar na de ingebruikneming van de golfbaan worden uitgevoerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Bijkerk
Ad Boonman
dr. ir. Flach
ir. Kuindert van der Spek
dr. Frans Tonnaer
ir. Naut Wijnhoven

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Martha Buitenkamp

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golf- en Countryclub de Graafschap

Bevoegd gezag
Lochem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007