1692. Woningbouwlocatie en bedrijventerrein Zevenaar-Oost

De gemeente Zevenaar is van plan een gebied ten oosten van Zevenaar te ontwikkelen als bedrijventerrein en woonwijk en stelt daartoe een nieuw bestemmingsplan vast. Het bestemmingsplan vormt het kader voor meerdere uitwerkingsplannen, waaruit volgt dat de plan-m.e.r.-procedure van toepassing is bij het bestemmingsplan. De uitwerkingsplannen zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-01-2006 Datum kennisgeving
05-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
09-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
04-10-2006 Kennisgeving MER
04-10-2006 Ter inzage legging MER
21-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
aanvullend MER
03-07-2007 Kennisgeving MER
03-07-2007 Ter inzage legging MER
19-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing 2

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft het in 2006 (als Besluit-MER) opgestelde MER als plan-MER beoordeeld. Zij achtte bij de uitwerkingsplannen nog aanvullende informatie nodig, vooral voor de onderbouwing van enkele planonderdelen.  De Commissie bracht op 20 september 2007 een positief toetsingsadvies uit voor het MER bij de eerste twee uitwerkingsplannen. In dat advies gaf de Commissie aan dat de gefaseerde uitwerking ruimte bood bepaalde punten later verder uit te werken, zoals de uitgifte van het bedrijventerrein en verkeerseffecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Peter Kroeze
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zevenaar

Bevoegd gezag
Gemeente Zevenaar

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 22 nov 2007