173. Uitbreiding polypropeenfabriek van DSM te Geleen

DSM heeft het voornemen de bestaande productiecapaciteit voor de kunststof polypropeen op het bedrijfsterrein Zuid in Geleen uit te breiden van 135.000 ton/jaar naar 270.000 ton/jaar en daarvoor een tweede productiestraat te realiseren met toepassing van het gemodificeerde slurryproces. DSM beoogt daarmee het aandeel van de markt van 'specialities' en de continuïteit van levering te vergroten.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-02-1988 Datum kennisgeving
12-02-1988 Ter inzage legging van de informatie
12-04-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-10-1988 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-10-1988 Kennisgeving MER
24-10-1988 Ter inzage legging MER
14-12-1988 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat het MER een goed beeld gaf van de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit, met uitzondering van geluidsaspecten en bepaalde emissiepunten naar de lucht bij het meest milieuvriendelijke alternatief. In 1991 zijn de nieuwe installaties in bedrijf gesteld. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ing. Albert Dragt
dr. Schilt

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DSM

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D21.6 tot 1-4-2011: Geïntegreerde chemische installatie: uitbreiden of wijzigen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018