1736. Omgevingsplan Flevoland

De Provincie Flevoland wil in 2006 een nieuw omgevingsplan voor het provinciale grondgebied vaststellen. De milieuconsequenties hiervan zijn in een strategische milieubeoordeling onderzocht.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-03-2006 Datum kennisgeving
17-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-05-2006 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert dat het omgevingsplan dusdanig abstract is dat in dit stadium geen zekerheid kan worden verschaft over de vraag of alle planonderdelen passen binnen de milieuwet- en regelgeving.  

Het door de provincie gekozen abstractieniveau en proces brengen met zich mee dat er nog verschillende SMB-procedures (en MER-procedures) voor de verschillende elementen uit het omgevingsplan doorlopen moeten worden. Hierin zullen exacte locatiekeuze en milieurisico’s verder worden uitgewerkt. De Commissie doet in haar advies enkele aanbeveling t.b.v. deze vervolgprocedures.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wim Keijsers
ing. Rob Vogel
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018