1742. Structuurplan Land van Wehl (Doetinchem)

De gemeente Doetinchme wil een structuurplan vaststellen voor het zuidwestelijke deel van de gemeente. Het plangebied "Land van Wehl" omvat drie deelgebieden. Het plangebied Wehl-Zuid geldt als zoekgebied voor 450 woningen. Het plangebied GIOS-Meerenbroek ligt ten westen van Doetinchem en is bedoeld voor natuurontwikkeling en Groen in en om de Stad (GIOS). Daartussen ligt in de oksel van de A18 en de Weemstraat een gebied waar een regionaal bedrijventerrein van ongeveer 120 ha is gepland.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-02-2007 Kennisgeving MER
07-02-2007 Ter inzage legging MER
28-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in het plan-MER vooral in te gaan op de onderlinge relaties tussen de deelgebieden en de fasering in de tijd. Deze aspecten komen immers bij de afzonderlijke bestemmingsplannen die volgen, minder duidelijk in beeld.

Bij de toetsing bracht de Commissie een positief oordeel uit over het MER. Naar aanleiding van de informatie in het MER benadrukte zij in het toetsingsadvies opnieuw het belang van een goede afstemming tussen de verschillende plannen. Dat is onder meer nodig omdat compensatie voor aantasting van de verstedelijking (wonen en werken) in het GIOS-gebied moet komen.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Doetinchem

Bevoegd gezag
Doetinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 125ha
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018