1744. Ontwikkeling van een offshore gasveld in het blok N7 op de Noordzee

Gaz de France Production Nederland B.V. (GPN) te Zoetermeer is voornemens offshore een aardgasveld te ontwikkelen in blok N7 van het Nederlandse deel van het continentale plat. De geplande platformlocatie voor de ontwikkeling van dit veld ligt ca. 7 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daarbij zal het in eerste instantie gaan om een proefboring, waarmee de verwachte gasreserve moet worden aangetoond. Afhankelijk van de resultaten van de proefboring zal tot winning worden overgegaan en zal er een gaswinnings- en behandelingsplatform worden geplaatst.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-04-2006 Datum kennisgeving
14-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
14-06-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Vanwege de zichtbaarheid vanaf Schiermonnikoog is speciaal aandacht gevraagd voor de landschappelijke effecten en in hoeverre daar iets aan gedaan kan worden. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ir. Harry Dijkstra
dr. Henk Everts
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gaz de France

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018