1750. Ontwikkeling gasbehandelingsplatform K12-K

De oprichting van gaswinningsplatforms G14-B en K12-K op het Nederlands deel van het continentale plat (NCP).  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-04-2006 Datum kennisgeving
27-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
27-06-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
11-10-2006 Kennisgeving MER
11-10-2006 Ter inzage legging MER
20-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de MER’en op het onderdeel natuur niet geheel voldoen aan de vastgestelde richtlijnen. Het gaat enerzijds om ontbrekende informatie en anderzijds om onjuiste informatie. De Commissie is evenwel van mening dat met haar aanvullingen in het toetsingsadvies de essentiële informatie ten behoeve van de besluitvorming wel aanwezig is. Het betreft met name feitelijke informatie over de periode waarin zeekoeten in het gebied verblijven. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
drs. Mardik Leopold
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. Selma van Velsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GDF Production Nederland BV

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018