1772. Handreiking baggerspeciebergingsprojecten

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft opdracht gegeven om een handreiking te maken, waarmee de geschiktheid van voormalige zandwinputten wordt bepaald voor het bergen van baggerspecie en uiterwaardmateriaal. 

Procedure en adviezen

Toetsing
20-11-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
22-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op verzoek van het ministerie heeft de Commissie voor de m.e.r. een toetsingsadvies over de handreiking uitgebracht. De Commissie vindt het een zinvol initiatief. De handreiking is met name ook nuttig in het communicatietraject bij dit soort projecten. Zij adviseert de handreiking op gezette tijden te evalueren en actualiseren.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Arie Biesheuvel
drs. Mark Elbers
ir. Jan Taat
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 15 nov 2018