1786. Diverse deelprojecten Teteringen

De gemeente Breda heeft de Commissie gevraagd opnieuw een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) Woningbouwlocatie Teteringen, ditmaal ten behoeve van de besluitvorming over een drietal artikel 19 procedures. Het gaat om nieuwbouw van een bedrijfsgebouw aan de Oosterhoutseweg, nieuwbouw van 15 woningen aan de Wildhage-Valkenstraat en nieuwbouw van een complex van 20 appartementen aan het Zuringveld.    

Procedure en adviezen

Toetsing
07-06-2006 Kennisgeving MER
07-06-2006 Ter inzage legging MER
11-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
advies

Opmerkingen bij de advisering

In dit advies heeft de Commissie geoordeeld dat de essentiële informatie in het MER en de achtergrondrapporten aanwezig is. Volgens de Commissie kan, in overeenstemming met de huidige jurisprudentie, dit MER in beginsel gebruikt worden voor het gehele project en alle daarbij behorende deelbesluiten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Johan Janse
drs. Robert Jan Jonker
dr. Nico de Vries

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Breda

Bevoegd gezag
Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 15 nov 2018