1793. Varkenshouderij Laarstraat te Etten

De heren L.W. Damsteegt, A.H. Hebinck, P. Schut en R. Schepers willen op hun land aan de Laarstraat te Etten twee varkensstallen voor in totaal 6.000 vleesvarkens realiseren. Om deze realisatie mogelijk te maken moet de gemeente een besluit nemen over de hiervoor benodigde milieuvergunning. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-07-2006 Datum kennisgeving
12-07-2006 Ter inzage legging van de informatie
27-09-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
12-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-11-2007 Kennisgeving MER
14-11-2007 Ter inzage legging MER
30-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is. Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuaspecten zijn de effecten van de referentiesituatie, het voorkeursalternatief (VKA) en meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) overzichtelijk in kaart gebracht.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varkensgroep Gendringen

Bevoegd gezag
Gemeente Oude IJsselstreek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018