1799. Varkenshouderij De Bresser te Heeswijk-Dinther

De heer De Bresser is voornemens zijn varkensstallen uit te breiden. De uitbreiding betreft een toename van het aantal vleesvarkens van 1.100 naar 6.440 met gelijktijdige inlevering van circa 200 zeugenplaatsen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-08-2006 Datum kennisgeving
04-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
06-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-04-2007 Kennisgeving MER
27-04-2007 Ter inzage legging MER
Aanvulling op het MER
01-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Omdat de Commissie bij eerste toetsing essentiële tekortkomingen constateerde heeft zij op 24 mei 2007 verzocht om aanvulling van het MER. Deze aanvulling is op 28 augustus 2007 ontvangen . Na nadere bestudering van de MER en de aanvulling heeft de Commissie geconcludeerd dat niet alle aangegeven punten afdoende voorzien zijn van aanvullende informatie. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER inclusief aanvulling niet aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. J. de Bresser

Bevoegd gezag
Gemeente Bernheze

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018