1831. Primaire waterkering provincie Groningen

De provincie Groningen wil de noodzakelijke versterking van de primaire waterkeringen ruimtelijke reserveringen voor de komende 200 jaar onderzoeken en vastleggen. Niet de reservering heeft milieugevolgen, maar het uitsluiten van een reservering die in de toekomst de keuzevrijheid uit dan wellicht betere alternatieven beperkt. Als de enige reden voor het initiatief de verandering van het beschermingsregime zou zijn, een wijziging die onvoldoende concreet is en daarmee geen kader vormt voor naderhand m.e.r.-plichtige activiteiten, dan zou een plan-MER volgens de Commissie niet aan de orde zijn.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-10-2006 Datum kennisgeving
26-10-2006 Ter inzage legging van de informatie
22-12-2006 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Omdat het kustgebied van Groningen niet is aangewezen als een van de zogenaamde Zwakke Schakels in de Nederlandse waterkering lijkt er de komende decennia geen noodzaak om de kustversterking in het onderzoeksgebied te verbeteren. Het ligt meer voor de hand om de mogelijkheden voor verbetering van de primaire waterkering op de lange termijn op een meer structureel niveau en in een breder ruimtelijk kader (hydrologisch, morfologisch, ecologisch, stedenbouwkundig en landschappelijk) te beschouwen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Janrik van den Berg
dr. Henk Everts
ir. Johan van der Gun
prof. ir. Eric Luiten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018