1848. Varkenshouderij Pluk te Boekel

De heer Pluk wil zijn varkenshouderij aan Zijp 2a te Boekel uitbreiden tot 1.116 guste en dragende zeugen, 320 kraamzeugen, 4 dekberen, 4.320 gespeende biggen, 720 opfokgelten, 9.408 vleesvarkens en 80 vleesstieren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-12-2006 Datum kennisgeving
06-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
12-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
09-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-10-2007 Kennisgeving MER
09-10-2007 Ter inzage legging MER
Aanvulling op het MER
07-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat alle essentiële informatie in het Milieueffectrapport (MER) aanwezig is. Het MER geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Op 11 december 2007 is het bevoegd gezag een memo aangeboden met een aantal vraagpunten omtrent het MER. Het betrof vragen over de aantallen dieren, de referentiesituaties, de stalinrichting en de luchtconcentratie van fijn stof. Op deze punten heeft de Commissie op 1 februari 2008 een reactie van het bevoegd gezag ontvangen, waarna het toetsingsadvies is opgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Richard Zwiers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
dhr. W. Pluk

Bevoegd gezag
Gemeente Boekel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 16 nov 2018