1895. Winning van aardolie uit de P8 en P9a/b op het Nederlandse Continentaal Plat

Chevron Exploration and Production Netherlands BV heeft het voornemen als uitvoerder/operator op te treden voor het in ontwikkeling nemen van het olieveld (Horizon West Veld) in het blok P8a en P9a/b op het Nederlands Continentaal Plat. Dit namens de winningsvergunninghouders Grove Energy Ltd (blok P8a) en CEPN zelf, DSM en Aceiro (blok P9a/b). Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, de Minister van Economische Zaken, een vergunning in het kader van de Mijnbouwwet aangevraagd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-03-2007 Datum kennisgeving
15-03-2007 Ter inzage legging van de informatie
02-05-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Voor het MER vraagt de Commissie aandacht voor:

  • De samenstelling en hoeveelheden van het te lozen productiewater alsmede de op het Horizon platform toegepaste en nog toe te passen waterzuiveringtechnologie.
  • Een heldere vergelijking van de gepresenteerde alternatieven volgens dezelfde methodiek en op hetzelfde detailniveau.
  • Een goed uitgewerkt meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) waarbijwordt ingegaan op de behandeling van het productiewater, de behandeling van het meegeproduceerde gas (affakelen) en de gevolgen van onderwatergeluid door heiwerkzaamheden op zeezoogdieren en reële mitigerende maatregelen daarvoor.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Chevron BV

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018